Choose language

Proceedo sparar pengar och klimat åt Bremnes Seashore

Stora vinster med Proceedo när norska laxproducenten automatiserade inköpsprocessen.

Bremnes Seashore

Stora vinster med en automatiserad inköpsprocess

Tidigare skötte Bremnes Seashore sina inköp och sin fakturahantering utan någon egentlig struktur. Men sedan den norska laxproducenten automatiserat hela inköpsprocessen med Proceedo blev vinsterna stora - båda räknat i pengar och klimatbesparing.

 

14 miljoner NOK &
85% digitala fakturor

Mikael Søgaard, inköpschef på Bremnes Seashore, berättar att företaget har gjort inköpsbesparingar på 14 miljoner NOK under 2020 jämfört med året innan. Dessutom har andelen digitala fakturor ökat till 85%.

mikael_sorgaard_bremnes_300x250px
Vi har sparat motsvarande två heltidstjänster sedan vi började jobba med Visma Proceedo.

Mikael Søgaard

Inköpschef, Bremnes Seashore

lax

Bremnes Seashore

Bremnes Seashore är en av Norges största producenter av förädlad lax. Med över 500 anställda i cirka 30 städer är det inte svårt att föreställa sig att inköps- och fakturahanteringsprocessen är en omfattande och betydande del av företagets verksamhet. Allt från fiskfoder till kontorsmateriel köps in dagligen.

Företaget, som står bakom det kända kvalitetsvarumärket Salmalax, har högt ställda mål för klimat och hållbarhet. Klimatmålen är viktiga i hela produktionskedjan från att laxen föds till att de exklusiva fiskfiléerna hamnar ute i butiker och restauranger runt om i Europa. Och målen är lika högt prioriterade i inköps- och fakturahanteringen.

Saknade ett system med enkelt gränssnitt för slutanvändaren

Tidigare gjorde Bremnes som många andra företag - man skötte inköp och fakturahantering utan någon enhetlig struktur, lösningar som var tidsödande och personalkrävande. En stor del av leverantörsfakturorna kom dessutom med posten i pappersformat och endast en liten andel var digitala e-fakturor.

Bremnes behövde hitta en enkel och enhetlig lösning för sin inköpsprocess. Enligt Mikael Søgaard, inköpschef på Bremnes Seashore, var det flera viktiga krav som måste uppfyllas. Som till exempel ett enkelt gränssnitt för slutanvändaren, en proaktiv och erfaren leverantör med stor kompetens samt bra villkor.

Lösningen blev Proceedo med smidiga och användarvänliga digitala lösningar och med lång erfarenhet av att förenkla inköps- och fakturahanteringsprocessen för företag och organisationer. Med denna automatiserade process från beställning till betalning är det enkelt att köpa rätt varor till rätt pris. 

Stora inköpsbesparingar

Idag är hela företagskoncernen integrerad i Proceedos lösning Purchase-to-Pay. Bremnes har fått en helhetssyn över sina leverantörer och kostnader och en komplett insikt i och kontroll över samtliga delar i processer. Och inköpschef Mikael Søgaard ser flera stora vinster.


- När det gäller fakturahanteringen har vi sparat 2 heltidstjänster sedan vi började jobba med Proceedos system. Tidigare tog det i genomsnitt 8,5 dagar att hantera en faktura, idag tar det 5,2 dagar, säger han.


- Andelen digitala fakturor har också ökat från 35 till 85 procent och det är självklart en stor vinst med tanke på den klimatpåverkan det innebär att skicka fakturor med brev, säger Mikael Søgaard.

Innan vi började använda oss av Visma Proceedos tjänster hade vi en låg avtalstrohet. Idag är den dubbelt så hög.

Mikael Søgaard

Inköpschef, Bremnes Seashore

Ökad fakturamatchning

Andra exempel på konkreta besparingar som Bremnes gjort med Purchase-to-Pay under 2020 jämfört med 2019 är:

  • Mer än 60 nya avtal har ingåtts.
  • Behandlingstiden för varje faktura har minskats med 2,8 dagar till 5,0 dagar.
  • Fakturamatchningen har ökat från 44 till 66 procent.


Proceedo är också smidigt och enkelt att använda, en mycket viktig faktor enligt Mikael Søgaard.

- Tidigare hade vi ett svårt gränssnitt i systemet för fakturahanteringen. Idag har vi ett mycket mer användarvänligt gränssnitt, säger han.

Ökad avtalstrohet

Förutom tidsbesparing och smidighet har avtalstroheten mot leverantörerna dubblerats. Att köpa av leverantörer som man redan har avtal med ger självklart bättre villkor, som lägre priser och rabatter, jämfört med att “spontanhandla” av många olika leverantörer. Under 2020 minskades antalet leverantörer med 19 procent jämfört med 2019, en siffra som talar för att man är på rätt väg.

- Innan vi började använda oss av Visma Proceedo hade vi en låg avtalstrohet. Idag är den dubbelt så hög och målet är att vi ska nå 100 procent, säger Mikael Søgaard.

Klimatsmarta fakturor

På Mikaels önskelista när det gäller framtidens inköps- och fakturahantering finns klimat och hållbarheten i fokus, att utveckla de redan stora vinsterna med Visma Purchase-to-Pay ännu mer på sikt. Han har tankar kring CO2 och om att kunna “öronmärka” mängden klimatpåverkan på varje enskild försändelse för att veta exakt hur varje hanterad faktura påverkar klimatet och miljön.

- Bremnes Seashore har som mål att samtliga våra aktiviteter ska påverka klimatet så lite som möjligt. Kan vi till exempel se hur mycket CO2-utsläpp varje faktura orsakar så har vi nått ännu ett viktigt mål, säger Mikael Søgaard.

bremnes_produktion_1400x600px

Faktaruta

Bremnes Seashore

Kapacitet: Bremnes Seashore producerar 200-300 ton lax per dag, det motsvarar 12-18 fulla trailers.

Omsättning: 2 359 MNOK.

Antalet anställda: Ca 500 i 30 städer och orter.

Grundare: Olav Svendsen började som 14-åring ta emot tång och kelp på kajerna hemma i Øklandsvågen 1937. Idag leder hans ättlingar fortfarande företaget.

Huvudkontoret: I Øklandsvågen i Bømlo kommun, samma plats sedan starten 1937.

Miljöarbete: Bremnes Seashore har högt ställda mål för miljö och hållbarhet. Rent havsvatten och tillgång till råvaror för fiskfodret är grunden för verksamheten. Så stor andel som 98 procent av fiskprodukten återanvänds.

Mest kända produkt: Salmalax som bl a valts till Årets produkt 2013 på dagligvarugalan som arrangeras av Tidningen Fri Köpenskap.