Choose language

Spendanalys - skapa förutsättningar för strategiskt inköpsarbete

Proceedo + Spendency

Spendanalys med marknadens mest effektiva lösning

Oavsett om du söker överblick för verksamhetens kostnadsutveckling eller studerar detaljer avseende leverantörsutveckling och kategorier, erbjuder Spendency dig marknadens mest effektiva stödsystem för analysarbete.

Ta kontroll över inköpen. Identifiera möjligheter för besparingar.

Spendanalys ger dig förutsättning att förstå vad som köps, för hur mycket och från vilka leverantörer. Analysera per kategori, leverantör eller transaktion.

Helhetsbild för inköp

Upplev en komplett dashboard med 50 expanderbara grafer. Få full överblick per kategori, leverantör, transaktion eller avtalstrohet.

Lättillgänglig analys

Verktyget är behörighetsstyrt så att rätt person har tillgång till relevant data. Du kan även sammanställa leverantörer och kostnadsmassa från flera externa källor.

Kort startsträcka

Spendency levereras som plug and play. Du får snabbt tillgång till lösningen och kan importera önskad data direkt.

Upptäck spendanalys med Spendency

Gör vardagen enklare med en spendanalys. Spendency har många smarta och avancerade funktioner, men är ändå enkelt att använda utan förkunskap.

Molntjänst

Spendency kräver ingen installation. Underhåll och uppdateringar ingår i årsavgiften.

Mät efterlevnad av avtal

Möjliggör uppföljning utifrån avtalsefterlevnad.

Automatiserad kategorisering och fördelning

Spendency erbjuder möjligheter att definiera regler för automatisk kategorisering.

Enkelt gränssnitt

Spendency är ett intuitivt drag & drop-verktyg och du laddar enkelt upp din egen spenddata.

Skapa faktabaserade underlag

Basera det strategiska inköpsarbetet på faktabaserat underlag som visar mätbara effekter.

Slå samman spend automatiskt

Automatiskt förslag för att slå samman olika leverantörer som är kopplade till samma leverans.

Analysera ut olika perspektiv

Växla mellan olika analysperspektiv; kategori-, leverantörs- eller transaktionsperspektiv.

Bygg egna kategoriträd

Definiera egna kategoriträd utifrån er inköpsorganisation eller använd standardträd.

Kraftfull dashboard

Dashbord med flertal grafer som är enkla att använda och förstå för alla i organisationen.

Vill du veta mer om Spendency?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!