Choose language

Tillgänglighetsredogörelse för Visma Proceedo AB

I denna tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur Proceedo (www.proceedo.net/web) följer och arbetar med tillgänglighet. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra användarupplevelsen för alla och tillämpa relevanta tillgänglighetsstandarder. Denna redogörelse är ett steg mot att att göra Proceedo tillgängligt för så många människor som möjligt.

 

Åtgärder för att stödja tillgänglighet

Visma Proceedo AB vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgängligheten:

 • Tillhandahålla tillgänglighetsutbildningar för vår personal
 • Sätta tydliga tillgänglighetsmål för 2023

 

Hur tillgängligt är Proceedo?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definierar kriterier för hur designers och utvecklare ska förbättra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder. De definierar tre nivåer att förhålla sig till: nivå A, nivå AA, och nivå AAA. På Proceedo strävar vi efter att uppfylla WCAG 2.1 nivå AA, med undantag av följande kriterier:

 

1.1.1: Non-text Content (A)
1.3.1: Info and Relationships (A)
1.3.2: Meaningful Sequence(A)
1.4.4: Resize text (AA)
1.4.12: Text spacing (AA)
2.5.3: Label in Name (A)
4.1.1: Parsing (A)
4.1.3: Status Messages (AA)


Just nu fokuserar vi på kriterier med störst genomslagskraft, och därför har vissa kriterier exkluderats.


För närvarande uppnår inte Proceedo alla kriterier för WCAG 2.1 nivå AA,.  De kriterier som inte uppfylls beskrivs i mer detalj nedan.

 

Teknisk information om Proceedos tillgänglighet

Denna information baseras på granskning som genomfördes i augusti 2022 genom självskattning (intern testning). Den här redogörelsen förklarar alla kriterier för WCAG 2.1 AA som vi inte uppfyller men har som mål att uppfylla.

 

1.3.4: Orientation (AA)

 • I varukorgen så hamnar några knappar delvis utanför skärmen.

 

1.4.1: Use of Color (A)

 • Blå text används inte alltid konsekvent: oftast är den blå texten klickbar, men det finns flera exempel på blå texter som inte är klickbara.
 • I vissa fall är det endast färgen röd som används för att kommunicera ett fel. Det behövs någon mer visuell indikator, t.ex. en ikon, för att felet ska vara tydligt även för de som är färgblinda.

 

1.4.3: Contrast (Minimum) (AA)

Ett exempel på att kravet inte uppfylls är vid konteringsrubrikerna, då användaren hanterar sin faktura, har texten låg kontrast. Detta kan medföra svårigheter för användare med synnedsättning.

 

1.4.11: Non-text Contrast (AA)

Det finns flera ikoner med låg kontrast, vilket kan orsaka svårigheter för användare med synnedsättning.

 

1.4.13: Content on hover focus (AA)

Muspekaren kan inte placeras ovanpå inforutor (tooltip). Det går inte att föra muspekaren över innehåll som presenteras dynamiskt, utan att det försvinner.

 

2.1.1: Keyboard (A)

Det finns flera ställen i systemet där det inte går att navigera sig fram genom tangentbordet (t.ex. med TAB-knappen). Några exempel är:

 • På Inköpssidan går det inte att navigera till “Ej skickade beställningar”, “Mallar”, eller plus- och minusknapparna för att sätta kvantitet.
 • På Startsidan går det inte att navigera till “Delegeringar” eller “Genvägar”.
 • Vissa funktioner i fakturadetaljer går inte genomföra med tangentbordet, exempelvis “Ny kontering” eller flytta konteringsrader mellan olika konteringsgrupper.

 

2.1.2: No Keyboard Trap (A)

Det finns flera ställen i systemet där användaren fastnar då tangentbordet används för att navigering, såsom:

 • “Välj beställare” i kundvagnen
 • Välj önskat leveransdatum
 • I vissa fall, när en dialogruta öppnas på faktura-sidorna kan navigering med tangentbord hamna i bakgrunden och inte i själva dialogen. Då går det inte att stänga dialogen längre.
 • Det är möjligt att tabba in i fakturalistan, men inte ut ur den.

 

2.4.2: Page Titled (A)

Det finns inga unika sid-titlar vilket kan orsaka förvirring och göra det svårt för personer som använder hjälpmedel eller med kognitiv funktionsnedsättning att identifiera vad sidan handlar om.

 

2.4.3: Focus Order (A)

Det finns mycket som kan förbättras gällande vilken ordning som elementen i Proceedo får fokus vid användning av tab-knappen. T.ex. finns det fall då tangentbordsnavigeringen inte kommer åt en dialogruta, istället är fokus kvar i gränssnittet i bakgrunden.

 

2.4.4: Link Purpose (In Context) (A)

I vissa fall är det inte tillräckligt tydligt ifall en länk öppnar en extern webbsida.

 

2.4.6: Headings and Labels (AA)

Det finns flera fall där rubriker och etiketter saknas eller inte används, vilket kan orsaka svårigheter för personer som använder hjälpmedel för att interagera och förstå innehållet i systemet.

 

2.4.7: Focus Visible (AA)

I de flesta fall är det visuellt tydligt var fokus ligger. Undantaget är i Förnyad konkurrensutsättnings-delarna, där panelerna inte får fokus när de redan är expanderade.

 

3.1.1: Language of Page (A)

Språket på sidan definieras som engelska även i de fall då språkinställningarna är satta till ett annat språk (t.ex. svenska). Det här kan orsaka svårigheter för personer som använder hjälpmedel som läser upp text för att förstå och interagera med webbplatsen.

 

3.2.1: On focus (A)

När ett textfält för kontering är i fokus (på sidan för fakturadetaljer), är värdet i textfältet markerat, det leder till att namnet på konteringen döljs.

 

3.2.3: Consistent navigation (AA)

 • Leverantörsinformationen som går att komma åt i Inköp använder en annan typ av navigering än andra delar av systemet.
 • I fakturalistan ändras ibland positionen på “Öppna fakturadetaljer”-länken baserat på fakturans status.

 

3.2.4: Consistent identification (AA)

Ikoner och knappar används inte konsekvent. I de flesta fall handlar det om visuella inkonsekvenser. I vissa fall handlar det om vilken ordning knapparna visas i. Till exempel när något ska tas bort används i vissa fall en ikon i form av ett kryss, och i andra fall i form av ett minustecken i en cirkel.

 

3.3.1 Error Identification (A)

Fel förklaras inte alltid på ett bra sätt. Ibland är de inte heller synliga, t.ex. när användaren vid inköp skriver in en temporär adress finns det ingen återkoppling i anslutning till textfälten, mer än att kanterna på fälten blir röda.

 

3.3.2: Labels or Instructions (A)

Vissa inmatningselement saknar tillräckligt tydliga fält-etiketter och instruktioner. Till exempel, i produktsöklistan (i inköps-delarna) finns inmatningsfält där antal kan skrivas in per produkt, dessa fält saknar etikett(label).

 

3.3.3 Error Suggestion (AA)

Förslag på hur man hanterar ett fel är inte alltid tydligt. Till exempel när man söker efter fakturor eller produkter och inga resultat hittas, så ges inga förslag på hur sökningen kan ändras för att få resultat.

 

3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) (AA)

När en fakturabild läggs till på en faktura, går det inte att ta bort den. Det kommer inte heller upp någon varning om detta.

 

4.1.2: Name, role, value (A)

Många komponenter saknar namn, roll, eller värde vilket kan orsaka svårigheter för personer som använder hjälpmedel för att använda webbplatsen. I Proceedo har vi utvecklat flera egna komponenter, till exempel knappar som är div-taggar, som saknar namn- och rollattribut i koden.

 

Återkoppling

Ge oss gärna återkoppling på tillgängligheten på Proceedo. Hindras du av bristande tillgänglighet på www.proceedo.net/web hör gärna av dig på något av följande sätt:

 Kontaktformulär

Telefon: +46 10 141 12 00
Adress: Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm