Choose language

Proceedo - Privacy policy

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy hjälper vi dig att förstå vilka personuppgifter Visma Proceedo AB (Proceedo) samlar in och varför vi samlar in dem samt hur vi hanterar, skyddar, lagrar, överför och raderar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, såsom e-postadress, gatuadress eller telefonnummer etc.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter som Proceedo kan komma att behandla om dig är:

 • Grundläggande personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post och demografi
 • Information om användare och webbtrafik som inloggnings-ID, användarnamn och IP adress
 • Finansiell information som fakturarelaterad information
 • Innehåll som du har laddat upp eller delat, som foton, kommentarer, artiklar och videoklipp
 • Statistik som visar hur användare använder vår programvara och konsumerar innehåll som vi erbjuder
 • Information via jobbansökningar


För de ändamål som nämns i avsnittet ”Varför vi behandlar personuppgifter” behandlar Proceedo inte känsliga personuppgifter om dig.

 

Hur vi samlar in dina personuppgifter


I allmänhet samlar Proceedo in personuppgifter direkt från dig eller andra personer som är kopplade till vår kund. Om kunden du arbetar för köper Visma-produkter eller tjänster via ett Visma-partnerföretag kan vi samla in information om dig från partnerföretaget.

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder Proceedos webbplatser och när du interagerar med oss per e-post, för att optimera din upplevelse av Proceedo, våra produkter och våra webbplatser.

Vi samarbetar med Microsoft Clarity och Microsoft Advertising för att fånga hur du använder och interagerar med vår webbplats genom beteendemätningar, värmekartor och sessionåteruppspelning. Användningsdata för webbplatsen samlas in med hjälp av första- och tredjepartscookies samt andra spårningsteknologier för att fastställa populariteten av produkter/tjänster och onlineaktivitet. Dessutom använder vi denna information för optimering av webbplatsen. För mer information om hur Microsoft samlar in och använder dina uppgifter, besök Microsofts integritetspolicy.

För mer information om hur Proceedo använder cookies, vänligen läs vår cookie policy

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan vara data aggregation från tredje part, Proceedos marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

 

Varför vi behandlar personuppgifter

Proceedos integritetspolicy gäller när Proceedo behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss, såsom:

 

Köpa och leverera

 • Hantera kundorder, avtal och betalningar
 • Erbjuda tjänster direkt till dig, som e-learning, webinar och rapporter
 • Ge erbjudanden av produkter och tjänster till kunder
 • Skapa och hantera konton för användare av våra tjänster

Support och förbättring

 • Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra produkter, tjänster och Proceedos webbplatser
 • Erbjuda kundsupport för våra produkter och tjänster
 • Driva användarforum för att utbilda och möjliggöra interaktion mellan användare och Proceedo

Säkerhet

 • Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning

Marknadsföring

 • Hantera och skicka marknadsföringsmaterial 
 • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster (profiling)

Rekrytering

 • För att hantera rekryteringsprocesser och jobbansökningar
 • Utvärdera inlämnade handlingar, genomföra intervjuer och ringa referenser

 

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter


Proceedo behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.


Avtal med dig
Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex. när du ansöker om ett jobb i Proceedo. Att behandla dina personuppgifter såsom CV, ansökan och referenser är nödvändigt för att Proceedo ska kunna hantera förfrågningar från  arbetssökande innan ett kontrakt ingås. 

Ditt samtycke
Proceedo kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat. 

Berättigat intresse
Proceedo har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson.  

Vidare behandlar Proceedo dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse om du anmäler dig till ett webinar, demo, laddar ner rapporter eller annat innehåll från våra webbsidor, samt när du använder Proceedos användarforum. Det berättigade intresset är att bistå dig med korrekt innehåll, hålla webinar, marknadsföra och administrera dina förfrågningar. Läs mer om hur Proceedo behandlar dina personuppgifter för marknadsföringssyften baserat på berättigat intresse och dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter för sådana syften under avsnittet “marknadsföring” i denna integritetspolicy.

 

Hur dina personuppgifter delas

Inom Visma-koncernen

Proceedo är en del av Visma-koncernen, som omfattar ett flertal dotterbolag. Vår ambition är att erbjuda dig en exceptionell kundservice och en sammanhängande upplevelse. För att effektivt kunna överblicka och förstå interaktionerna mellan kunder och olika enheter inom Visma-gruppen, kan Proceedo komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom koncernen. Detta underlättar en mer integrerad och effektiv hantering samt bidrar till en förbättrad helhetsförståelse av våra kunders behov.

Utanför Visma-koncernen

Proceedo kan också komma att dela dina personuppgifter med extern tredje part i följande sammanhang:

Proceedo användarforum (communities)

Om du gör ett inlägg, en kommentar eller liknande på Proceedos användarforum, kan denna information läsas och användas av andra som har åtkomst till dessa forum. Proceedo ansvarar inte för någon av den information du lämnar på sådana forum eller på Proceedos webbsidor.

Webinar

Vi delar dina personuppgifter (namn, e-post och företag) med vår leverantör av webinar-verktyg när du registrerar dig för ett av våra webinar på vår webbplats. För mer information om hur Univid samlar in och använder personuppgifter i Univids integritetspolicy.

Affärspartners

Proceedo kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Myndigheter

Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från Proceedo. I dessa fall lämnar Proceedo över informationen endast om ett domstolsbeslut finns att göra detta.

 

När använder Proceedo underbiträden?

Proceedo använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När Proceedo använder underbiträden skriver Proceedo personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet.

För mer information om underbiträden för Proceedos produkter och tjänster, vänligen besök Visma Trust Center.

Du kan alltid begära en översikt och mer detaljerad information om Proceedos underbiträden.

Hur du kontaktar Proceedo finns längst ner i detta dokument.

 

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Proceedo lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. När vi behandlar dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas informationen så länge den är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen.

Följaktligen kan dina personuppgifter omfattas av olika lagrings-policies baserat på typ av data och syftet med att samla in dem. Nedan några exempel:

Vid rekrytering kommer Proceedo att radera dina personuppgifter såsom CV, ansökan och andra dokument, när rekryteringsprocessen är avslutad, vanligtvis maximalt 6 månader efter sista ansökningsdatum om inte annat överenskommits med dig.

Ett annat exempel är kontaktinformation lagrad i marknadsföringssyfte, inklusive leads eller potentiella kunder. Sådana personuppgifter kommer att raderas senast 24 månader efter senast registrerade aktivitet.

För ytterligare information angående radering, välkommen att kontakta Proceedo (kontaktinformation finns i sista sektionen i detta dokument).

 

Dina rättigheter

Som registrerad kan du åberopa följande rättigheter i relation till Proceedos behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar (om dig).
 • Rätt till rättelse. Du har även rätt att begära att Proceedo korrigerar felaktiga personuppgifter som rör dig.
 • Rätt till radering. Du kan begära att Proceedo raderar uppgifter om dig.
 • Rätt till begränsning (av behandling). Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan be oss att förse dig eller andra med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse eller ändamål för direkt marknadsföring. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för att utföra uppgifter som utförs i allmänna intressen eller i myndighetsutövning eller utifrån berättigade intressen.

Vänligen notera att det kan finnas vissa undantag eller begränsningar till ovannämnda rättigheter som kan gälla beroende på de specifika omständigheterna i din situation. I sådana fall kommer vi att förse dig med detaljerad information om tillämpligt undantag eller begränsning och hjälpa dig att utöva dina rättigheter i största möjliga utsträckning, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Vänligen använd info@proceedo.com för att inkomma med begäran enligt denna sektion

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

 

Marknadsföring och profilering

 

Det berättigade intresset

När du interagerar med Proceedo t.ex. genom att besöka Proceedos webbsidor, ladda ner innehåll, delta på webbinarium och som en del i användningen av Proceedos tjänster, kommer Proceedo att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av Proceedos berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.

Proceedo använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en Proceedo tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. Proceedo kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag.

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster / webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. Proceedos tjänster är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften, och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ.

Proceedo använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

 

Rätt till opt-out för marknadskommunikation

Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från Proceedo och vara föremål för profilering. Du kan göra detta på följande sätt:

 1. Genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationen
 2. Kontakta oss via e-post på info@proceedo.com

Du kan också alltid opt-in/out cookies på Proceedos webbsida genom vår cookie-banner eller på sidan cookie-settings.

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från Proceedo, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst Proceedo erbjuder våra kunder.

 

Ändringar

Vi uppmuntrar att du granskar Proceedos integritetspolicy regelbundet. Om Proceedo gör betydande ändringar till denna policy som väsentligt förändrar vår praxis kring integritet kan vi också meddela dig på annat sätt, som att skicka e-post eller lägga upp ett meddelande på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

Senast uppdaterad: 2024-05-28.

Kontakta oss

Visma Proceedo AB
Västra Järnvägsgatan 7
111 64 Stockholm
info@proceedo.com

Vi uppskattar din åsikt. Om du har kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy, andra frågor om integritet eller angående en möjlig personuppgiftsincident, vänligen skicka dessa till info@proceedo.com.

Vi hanterar frågor och klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella frågor eller problem samt för att beskriva alternativen som finns för att lösa dessa. Vi strävar efter att klagomål och frågor blir lösta på ett korrekt och lämpligt sätt.