Choose language

Inköp utan analys är som en jojo utan snöre.

Strukturerar och visualiserar din data på ett ögonblick. Överblick och kontroll. Hela poängen med ett inköps- och fakturasystem, egentligen.

Screenshot of Proceedo Analytics

Där nya insikter och data möts finns utvecklingspotential

Vet du hur långt tid det tar från inköp till betalning? Vet du hur mycket som köps utanför avtal? Hur ska du bäst automatisera era fakturaflöden? Proceedo ger dig svar.

Academy 5

Värde för ekonomi?

Proceedo gör det enkelt att aktivt  jobba med digitalisering och automatisering av fakturaflöden. Du får förståelse för nuläge och insikter till förbättring. 

Följ månad för månad hur ledtider för betalning kortas och organisationens effektivitet går upp. 

Academy 3

Värde för inköp?

Med insikter från Proceedo är det enkelt att följa era inköpstrender över tid. Hur mycket som köps på avtal eller  hur många kostsamma köp “på stan” som görs varje månad? Hur effektiv är er organisation från beställning till leverans? Proceedo visualiserar så att ni kan börja jobba med förändring. 

Academy_grund

Värde för ledningen?

Genom data kan arbetsgruppen se vad som bör prioriteras. Det är en enorm styrka att kunna se och följa både det som går bra och det som inte gör det. Att genom data se och förstå prioriteringar, och kanske framförallt, att få ett kvitto på att satsningarna som görs är rätt. 

Get your spend together

Från reaktiv till proaktiv. Följ er utveckling månad för månad. Automatisera och analysera både inköp och faktura i ett och samma system.

Hur effektiva är era processer?

Få insikter som hjälper er att effektivisera hela inköpsprocessen och minimera fördröjningar.

Analytics_Mean_approva_time_graph_example

Automatiserad fakturahantering

När fakturor matchas mot order och betalas per automatik kan stora tids- och kostnadsbesparingar uppnås. Automatisera fakturahanteringen och följ upp med Proceedo.

Analytics_touchless_graph_example

Mot 100% e-faktura

E-fakturor kostar mindre och går snabbare att hantera. En högre andel e-fakturor innebär lägre hanteringskostnader, mindre miljöpåverkan och högre automationsgrad.

Analytics_e-invoice_graph_example

Jobba datadrivet och ta beslut baserat på fakta.

Det är lätt att göra rätt med Proceedo Analytics

se_pr-fakturahantering-digitalt-1440x960
Äntligen kan jag underbygga mina argument med fakta på ett enkelt och tydligt sätt. Och vi får ett kvitto när vi gjort något bra.

Reflektion från testpilot