Choose language

Automatiserad fakturahantering

Minska fakturahanteringen genom att automatisera med Proceedo.

Advanced banner screenshot_background-triangles_with-foldout_invoicing3 Advanced banner screenshot_background-triangles_with-foldout_invoicing3

Tid är pengar

Automatisk faktura­hantering ger ökad lönsamhet

Proceedo är ett molnbaserat system för hela inköpsprocessen, från inköp till betalning. Med Proceedo kan ni automatisera fakturahanteringen och på så vis minska ekonomifunktionens administrativa uppgifter.
 
Det innebär sparad tid, automatiserade arbetssätt och minskade kostnader. Men framförallt betyder det kontroll över hela processen.

Byggt för att automatisera er fakturahantering

Manuella processer är kostsamma och långsamma. Med automatiserad fakturahantering tillåts ni minimera ekonomifunktionens administrativa uppgifter, samtidigt som ni ökar kvaliteten genom hela processen.

Fokusera på kärnverksamheten och låt systemet sköta repetitiva uppgifter och återkommande transaktioner. Att hantera fakturor i Proceedo är att minimera kostsam fakturahantering.

Advanced banner screenshot_experimental_photo-w-detail Advanced banner screenshot_experimental_photo-w-detail
se_pr-fakturahantering-digitalt-1440x960

Flexibelt och skalbart

Faktura­hantering efter behov

Proceedo är en standardiserad molntjänst, men som med en flexibel integrationsplattform och utrymme för anpassningar kan skalas med er organisation. 

Anskaffar ni ett affärssystem som måste integreras mot Proceedo? Knyter ni till er ett nytt bolag eller börjar ni expandera utomlands? Då kan ni anpassa Proceedo efter er expandering och se till att alla nya delar av organisationen hanteras i samma uppsättning som tidigare – anpassat efter era nya behov.

se_pr_fakturahantering_bild2_1400x960

Grunden för automatiserad fakturahantering

E-faktura

Med stöd för alla vedertagna standarder enligt SFTI är det som kund till Proceedo enkelt att ta emot klimat- och miljösmarta e-fakturor. Genom att införa e-faktura minskas miljöpåverkan drastiskt och kostnaden per transaktion blir betydligt lägre. Ni får möjlighet till mer data från varje faktura och kan analysera transaktioner ända ner till enskild fakturarad.

Ställer ni inte krav på e-faktura idag? Genom att göra det och investera i en digital lösning för fakturahantering är det möjligt att minska och undvika klimatpåverkan inom processen för leverantörsfakturor.

Upptäck automatiserad faktura­hantering med Proceedo

Gör vardagen enklare - automatisera fakturahanteringen med Proceedo.

Automatisk hantering av fakturor

Automatisk hantering av ordermatchade fakturor.

Säkerställ 4-ögonsprincipen

Upplev ett systemstöd som automatiskt säkerställer att 4-eyes principal efterlevs.

Automatisk hantering av kostnader

Låt återkommande kostnader sköta sig själv med automatiserad hantering och noggrann kontroll.

AI stöd för kontering av vilda fakturor

Automatiserad kontering med automatisk förslagskontering baserad på machine learning.

Parallel attest

Undvik lång hanteringstid också på samlingsfakturor med parallell attest.

Ordermatchning

Minimera kostsam fakturahantering och hantera endast avvikelser mellan order och faktura.

Invoice workflow

Minimera ekonomifunktionens administration och bibehåll kvalitet.

Vill du boka en demo?

Fyll i formuläret så hör vi av oss