Choose language

Proceedo + Matilda Måltidsplanering

proceedo_plus_matilda_gray-bg

Proceedo + Matilda

Varför behövs en integration mellan Matilda och Proceedo?

För att spara pengar och säkerställa att livsmedel köps in enligt avtal, till rätt pris och i rätt mängd.

Genom att ta bort manuellt arbete och överföra data automatiskt mellan systemen kan den som beställer arbeta i ett enda system som pratar med varandra istället för flera system - slipp dubbeljobba.

Slipp dubbelarbete

I praktiken beyder det att användaren inte behöver skriva ut eller läsa beställningsunderlag från ett system och skapa manuell order i Proceedo. Det går per automatik.

Det minskar ledtid och säkerställer att leverantörerna får sina inköpsorder i tid och minimerar risken för att något ska gå fel då automatisering minimerar risken att information tappas på vägen.

se_pr_1440_matilda_ikon3

Ett lätt sätt att värna om jordens resurser

Med Matilda kan du se klimatpåverkan för alla livsmedel du beställer in. Det ger dig möjligheten att göra klimatsmarta val. Genom att kombinera Proceedo och Matilda säkerställer du en hållbar inköpsprocess.

se_pr_1440_matilda_ikon2

Bye bye manuella listor och dubbeljobb

En process för hela inköpet

Proceedo + Matilda innebär en fullständigt digitaliserad inköpsprocess, från behov till betalning.

Vill du veta mer om
Proceedo + Matilda?