Choose language

Inköp av konsulter och tjänster med Proceedo + Vakanta

Att hyra kompetens är som att leasa en bil. Eller? 
Nu finns det ett smidigare sätt att hantera konsult- och tjänsteinköp.

Säg Hej till Proceedo + Vakanta.

Proceedo + Vakanta

Rätt konsult till rätt pris
under kontrollerade former

Ta ett strategiskt grepp kring era konsult- och tjänsteinköp och få struktur och överblick.
Med Proceedo + Vakanta börjar och slutar alla inköp i Proceedo.

Säkerställ rätt kompetens, pris & förutsättningar

Behovet av att köpa in kompetens och kunskap ökar stadigt. I takt med det krävs ett bättre systemstöd för att säkerställa att kostnader inte springer iväg och kompetens slarvas bort.

Använd Proceedo + Vakanta för att vid nästa konsult- eller tjänstebeställning säkerställa

  • Rätt kompetens
  • Rätt pris
  • Rätt förutsättningar för individen.

vakanta-screenshot_background-color vakanta-screenshot_background-color
proceedo_vakanta_gray-bg

Den sista pusselbiten

Genom att kombinera lärdomar och tankar kring inköpsprocessen och applicera dessa på inköp av kompetens och tjänster får organisationen kontroll och vinsterna blir många. Vakanta bidrar till ett digitalt arbetsflöde som effektiviserar hantering av konsulter och minskar tidskrävande administration.

Kort och gott - Vakanta är sista pusselbiten som gör er till en strategisk inköpsorganisation som har koll och struktur på alla delar.

🚩Är det så här extern arbetskraft ska fungera?

Att köpa in konsulter och tjänster utan kontroll leder till onödiga kostnader, bortslarvad tid och kompetens. Addera Vakanta till Proceedo och få koll på era konsult- och tjänsteinköp.

Boka demo av Proceedo + Vakanta

Ta kontroll över er externa arbetskraft.