Choose language

Kommunen integrerade Proceedo med sitt ekonomisystem

När inköps- och beställningsverksamheten skulle effektiviseras behövdes ett e-handelssystem som kunde integreras med det befintliga ekonomisystemet.

Valet föll på Proceedo som hjälpte kommunen att uppnå sina mål gällande anslutna och beställningsbara ramavtal som nu ligger på runt 90%.

Nytt inköps- och beställningssystem för mellanstor svensk kommun

I över 20 år hade kommunen använt personal- och ekonomisystem från Aditro och varit mycket nöjda med det. Inköps- och beställningssystemet å andra sidan började få svårt att motsvara de krav kommunen ställde. Man upplevde att man behövde ett system som skapade förutsättningar för:

  • Högre avtalstrohet
  • Effektivare flöden, från inköp till faktura
  • Mer användarvänliga flöden
  • Ökat användande av e-faktura.
se_pr_proceedo_datormobil_900x450

Inköp och faktura – i ett system

Innan kommunen inledde en upphandling fanns en mängd frågor att få svar på. Den kanske främsta frågan gällde huruvida den nya lösningen endast skulle användas för att hantera inköp eller om systemet skulle kunna hantera hela inköpsprocessen – från beställning till betalning.

För att få en automatisk integration mellan beställningar och fakturor valde kommunen det sistnämnda alternativet. Ett beslut som gjorde att valet av e-handelssystem föll på Proceedo.

se_pr_fakturahantering_bild3_1400x960
Vi kom fram till att vi ville ha fakturahanteringen i samma system som vi gör våra inköp i. Med Proceedo kunde vi få en bra integrerad lösning för båda delar

Ekonomidirektör

Kommun

Proaktiv projektorganisation för att implementera Proceedo

För att lyckas med implementeringen satsade kommunen på att bygga upp en intern projektorganisation vars ansvar sträckte sig förbi implementeringsfasen. Detta gjordes för att kvalitetssäkra processen och följa upp arbetet även efter den inledande fasen. 

På kommunen byggdes exempelvis en driftorganisation upp som en del i projektet, en proaktivitet som inneburit en möjlighet att själva kunna driva viss utveckling av systemet. Arbetet är trots allt inte klart bara för att implementationen är genomförd.

Projektgruppen hade även ansvar för både interna och externa resurser. När väl extern hjälp behövdes fanns alltså redan en ansvarig på plats. 

En framgångsrik integration

Proceedo och ekonomisystemet integrerades väl

Idag har kommunen en lösning där inköp, fakturering och ekonomisystem är väl integrerade. Användarvänligheten i beställningsflödet är förbättrad och avtalstroheten har ökat. Användarna vet var de ska vända sig för sina inköp och andelen leverantörer som är anslutna och beställningsbara via systemet ökade snabbt..

Målet när projektet började var att 80 procent av kommunens ramavtal skulle vara anslutna och beställningsbara i Proceedo. Det målet nåddes redan en månad innan projektets slut. Nu ligger siffran på runt 90 procent.

Läs mer

Integrationer

Läs mer om integrationer med Proceedo

E-handel för offentlig sektor

Läs mer om Proceedo för kommuner, myndigheter och andra offentliga organisationer