Förnyad konkurrensutsättning

Från konkurrensutsättning till betalning med FKU i Proceedo

Hur ofta får den med störst insikt i verksamheten och det dagliga behovet göra en förnyad konkurrensutsättning (FKU)? Med full spårbarhet redan från avropet, stöd för den mindre LOU-initierade användaren och dessutom direkt i Proceedo skapas förutsättningar för att fler FKU:er ska kunna delegeras till just dem. 

Kom igång med FKU

Charlotta Martinsson tipsar

1

Våga decentralisera

Istället för att centralisera. Ska 100 datorer köpas in är förmodligen någon på IT-avdelningen mer kunnig än de som sitter på inköp, så låt de då göra FKU:n. Svårt att släppa taget?

2

Skapa guider och mallar

Den enda utmaningen med att göra en FKU i Proceedo är att ta fram underlaget - LOU hjälper vi till med. Anbuden är spärrade fram till anbudsfristens slut, alla leverantörer bjuds in samtidigt och ingen kan varken plockas bort eller bjudas in av misstag. Så skapa en mall och våga släpp taget.

3

Skapa en guide även för leverantörer

För att en FKU ska hålla hela vägen när ni väl lättat lite på tyglarna - skapa en guide även för leverantörer. Då undviker ni frågor om verktyget och kan istället fokusera på kärnverksamheten. Denna guide kan ni dessutom bifoga när ni skickar ut FKU:n.

560x309-se-cm-proceedo-lou-fku

Följ LOU i er FKU i Proceedo

Purchase to Pay, Procure to Pay eller från beställning till betalning. Med FKU-modulen i Proceedo börjar ni ett steg tidigare och minimerar risken för misstag från konkurrensutsättning till betalning.

Skapa underlaget får ni göra själva, men LOU hjälper vi till med. Alla leverantörer bjuds in samtidigt, ingen kan bjudas in av misstag och innan anbudsfristens slut kommer ni inte åt anbuden.

Har ni sedan valt ut en vinnare? Slutför både beställning och betalning direkt i Proceedo.

560x373-se-cm-proceedo-struktur-fku

Struktur skapar trygghet i er förnyade konkurrens­utsättning

Konkurrensutsättning, beställning och betalning. Eller som många idag känner till det: ostrukturerade leverantörslistor, avrop och beställningar som undslipper granskning eller fakturor som hamnar utanför Proceedo. Med FKU-modulen i Proceedo är allt detta snart ett minne blott. 

Såhär säger LOU - och allt detta lever ni upp till med FKU-modulen i Proceedo

9 § Vid en förnyad konkurrensutsättning ska de leverantörer som är parter i ramavtalet inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket ska:

1

den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som ska tilldelas skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet

2

den upphandlande myndigheten anger en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna anbud för varje särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till upphandlingens art och omfattning

3

anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten inte ta del av innehållet i anbuden innan den angivna svarstiden har löpt ut

4

den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt tilldelningskriterierna för ramavtalet

Vill ni komma igång med FKU?

Kontakta oss!