Auto Suggest

Auto Suggest: Automatisk förslagskontering

Auto Suggest-funktionaliteten i Proceedo är en AI-baserad modul som hjälper till med förslagskontering på faktura och skapar förutsättningar för att de fakturor som inte konteras vid order eller abonnemang får chans att automatiskt konteras rätt ändå.

Med hjälp av AI och Machine Learning (ML) i Proceedo förenklas vardagen för såväl slutanvändare och fakturaattestanter – spara värdefull tid och öka kontrollen med AI-baserad förslagskontering på faktura. 

560x310-proceedo-integrations-orange

Ökad kontroll. Färre felkonteringar

Genom att basera konteringsförslagen på den data som redan finns kommer alla fakturor med tillräckligt mycket data, på sikt, automatkonteras rätt.

Det skapar bättre förutsättningar för kontroll och struktur. Vilda fakturor skapar inte längre problem och handpåläggning utan hamnar där de ska direkt. Sluta gissa, låt datan göra jobbet. 

Bättre användar­upplevelse.
Sparar tid.

Att kontera rätt är enkelt och självklart för vissa, men inte för alla. Att ställa samma krav på alla slutanvändare oavsett vana av ekonomisystem och rutiner gör att det ibland blir fel – även om avsikten var god.

Genom att använda den data som finns på ett kontrollerat och automatiserat sätt frigörs tid. Slutanvändarens upplevelse av Proceedo som ett system som hjälper till, förenklar och underlättar vardagen ökar. Dessutom med mer kontroll och mindre rum för misstag.

560x450-proceedo-settings-orange

Rätt data ger rätt förslag på kontering

När Auto Suggest är rätt inställt går allt automatiskt. Förslagen baseras på den data som finns och systemet lär sig kontinuerligt i takt med mer data.

Det är enkelt att komma igång, men kom ihåg att det krävs en del tid, data och optimering för att allt ska bli rätt. Men när det väl är rätt inställt går allt automatiskt.

angelholmskommun1
Auto Suggest är för de som inte konterar så ofta, och därför inte riktigt vet vilket konto de ska använda. Vi har haft många felkonteringar tidigare men det hoppas vi slippa i framtiden!

Lotta Skogh

Ängelholms kommun

Vill ni komma i gång med Auto Suggest?

Kontakta oss!